De juiste diagnose voor een hoogbegaafd kind in Utrecht

Bij sommige kinderen zie je het al van jongs af aan, bij andere kinderen wordt het pas op latere leeftijd ontdekt: hoogbegaafdheid. Bij hoogbegaafdheid is er sprake van een IQ dat 130 of hoger is. Dit betekent dat een hoogbegaafd kind in Utrecht op een paar of meerder vlakken een hogere intelligentie heeft dan andere kinderen. Dit uit zich bijvoorbeeld, doordat hij of zij op school uitblinkt in bepaalde vakken en zich misschien ook verveelt op school, doordat hij of zij niet genoeg wordt uitgedaagd. Ben jij woonachtig in Utrecht en heb jij een hoogbegaafd kind in Utrecht, dan kan je terecht bij Scope. Scope is een orthopedagogische praktijk voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders in Utrecht. Bij Scope kan jouw hoogbegaafd kind in Utrecht terecht voor intelligentietests, maar ook advies, begeleiding en onderzoek. Een hoogbegaafd kind in Utrecht heeft over het algemeen geen problemen met cognitieve vaardigheden, maar kan snel overprikkeld raken, waardoor een hoogbegaafd kind in Utrecht vaak ook hooggevoelig is. Dit zorgt voor uitdagingen op school en thuis. Bij Scope kan er advies gegeven worden over hoe men kan omgaan met de hooggevoeligheid van een hoogbegaafd kind in Utrecht. Als het kind de juiste diagnose krijgt en de juiste begeleiding, kan dat al een wereld van verschil maken. Maar vaak worden er verschillende termen gebruikt voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Ook komt het nog wel eens voor dat een kind met hoogbegaafdheid wordt verward met hoge intelligentie. Maar er zijn weldegelijk verschillen tussen de twee. Het is van belang voor een hoogbegaafd kind in Utrecht dat hoogbegaafdheid niet wordt verward met hoge intelligentie, omdat het een andere manier van omgang verwacht.  Scope kan jouw kind de juiste diagnose geven en een aanvullend advies om het kind te helpen zo makkelijk mogelijk in het leven te functioneren.

Start een traject voor een hoogbegaafd kind in Utrecht

Vermoed jij dat jouw kind hoogbegaafd is? Merk je dat hij of zij cognitief bovengemiddeld presteert, maar op andere vlakken moeite heeft en snel overprikkeld is en negatief gedrag vertoont? Dan kan het een goed idee zijn om langs de orthopedagogen van Scope te gaan. Op hun website http://praktijkscope.nl/hoogbegaafd-kind-utrecht/ kan je meer informatie vinden over wat het inhoud om een hoogbegaafd kind in Utrecht te hebben. Daarnaast kan je op hun website contactinformatie vinden. Je kan Scope bellen om een afspraak te maken voor een intake gesprek. Het intake gesprek begint met een uitgebreid gesprek met een of beide ouders of verzorgers van het kind. Hierin wordt getracht een zo duidelijk beeld van het kind te vormen en hoe hij of zij functioneert in zijn of haar omgeving. Naar aanleiding van dit uitgebreide intake gesprek, wordt er gekeken naar welke stappen er ondernomen kunnen worden. Door deze stappen wordt nog duidelijker hoe het kind functioneert en welke onderzoeken er nodig zijn om een compleet beeld te vormen. Deze onderzoeken worden vervolgens opgevolgd met begeleiding vanuit Scope. Dit kan zijn begeleiding voor zowel de ouders als de kinderen. De ouders kunnen bijvoorbeeld begeleiding ontvangen over hoe zij het beste kunnen omgaan met hun hoogbegaafd kind in Utrecht. Zo krijgen zij tools om een zo goed mogelijke omgeving voor hun kind te creëren waar het op zijn of haar best kan ontwikkelen.

Onderzoeken

Naast onderzoeken naar hoogbegaafdheid, vinden er bij Scope ook andere onderzoeken plaats. Zo kan je bij Scope terecht voor:

  • dyslexieonderzoeken  
  • beelddenkonderzoeken
  • intelligentieonderzoeken

Ook wordt er aanvullen advies en onderzoek gedaan bij kinderen naar bijvoorbeeld de oorzaken van bepaalde gedragsproblemen en hoe deze aangepakt kunnen worden. In aanvulling daarop verzorgt Scope veel trainingen voor ouders.