Ex weigert verkoop van woning, verdeling koopwoning na scheiding

Wanneer je gaat scheiden zijn er veel dingen die geregeld moeten worden. Je kunt al het een en ander geregeld hebben door middel van huwelijkse voorwaarden, maar het kan ook zijn dat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over de verdeling van de bezittingen. De huwelijkse voorwaarden moeten worden afgewikkeld of de gemeenschap moet worden verdeeld. Is er sprake van een koopwoning hangt het af van de situatie wat er met die koopwoning moet gebeuren. Eerst is het belangrijk om te kijken wie eigenaar is van de woning. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het jouw woning is, want die heb je gekocht voor het huwelijk en staat op jouw naam. Maar het kan ook zijn dat je beide eigenaar bent van de woning. De overwaarde of schuld op de woning moet in dit geval worden verdeeld. Wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd ben je allebei eigenaar van de woning. Ben je getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen en is de woning samen gekocht voor het huwelijk? Dan ben je ook beide eigenaar van de woning. Dit geldt ook wanneer de woning gekocht is tijdens het huwelijk, het is dan irrelevant wie de woning gekocht heeft. Wanneer je beide voor de helft eigenaar bent kan het gebeuren dat geen van beide de woning alleen kan betalen en de woning in de verkoop moet. De situatie wordt dan nog vervelender wanneer je ex weigert tot verkoop van de woning over te gaan.

Ex weigert verkoop van woning, wat kun je doen?

Wanneer je samen hebt afgesproken in een convenant dat de woning verkocht zal worden, moet ieder zich aan deze afspraken houden. Je ex weigert verkoop van de woning? Dan kun je met behulp van het convenant naar de rechtbank. Bij de rechtbank moet je dan verzoeken om je ex-partner te veroordelen tot het nakomen van de afspraak. Ex weigert verkoop van woning dan nog? Dan kun je de rechtbank verzoeken om je ex-partner een geldboete op te leggen, oftewel een dwangsom. Dit verzoek moet via een kort geding moeten ingesteld. Om een kort geding te starten, heb je een advocaat nodig. De vordering tot een dwangsom moet namelijk goed onderbouwd worden.
Op een rijtje:

  • stap 1: veroordeling tot nakomen van de afspraak via de rechtbank
  • stap 2: kort geding voor dwangsom instellen, met een advocaat
  • stap 3: vervangende toestemming van de rechter, met een advocaat

Ex weigert verkoop van woning, vervangende toestemming

Wanneer je ex weigert tot verkoop van de woning over te gaan, kun je vervangende toestemming van de rechter vragen. De rechter geeft dan de toestemming voor de verkoop, in plaats van je ex-partner. Dit kun je gebruiken wanneer je ex-partner weigert mee te werken. Het verzoek voor vervangende toestemming tot verkoop van de woning van de rechter, moet door een advocaat worden gedaan. Het is afhankelijk van de complete situatie of de rechter deze vervangende toestemming verleent of niet. Wanneer de rechter de toestemming verleent krijg je een ‘machtiging tegeldemaking’. Met behulp van die machtiging kun je zelf, zonder je ex-partner de woning verkopen ookal is het zo dat je ex weigert tot verkoop van de woning over te gaan.