Ga je door een echtscheiding? Kies dan voor een advocaat echtscheiding

Een echtscheiding is natuurlijk niets iets waar je voor kiest. Het is iets wat je overkomt. De redenen kunnen van alles zijn. Je kunt uit elkaar groeien, er kan een conflict ontstaan, er kan ontrouw in het spel zijn. Kortom, in iedere relatie bestaat altijd het risico dat je op den duur niet meer met elkaar verder wilt. Je bent altijd betrokken in een relatie met twee individuen. Hoewel het in het begin zo kan zijn dat je precies op één lijn zit of misschien denkt te zitten, maak je toch allebei je eigen ontwikkelingen door. Het kan dus heel goed gebeuren dat je gewoon een andere richting op gaat. Vooral als je jong trouwt en nog vele jaren voor de boeg hebt, dan is het niet meer dan logisch dat je op den duur op elkaar uitgekeken raakt. Het huwelijk is immers uitgevonden toen mensen hooguit 40 jaar werden. Als je nu trouwt op je 20ste en je bereikt 40, dan heb je zo maar nog 40 jaar voor de boeg. De reden dat huwelijken mislukken is vaak omdat de verwachtingen van het huwelijk en het samenzijn niet matchen met de realiteit. In principe is dit niet erg. Het huwelijk is niet meer de heilige verbintenis die het ooit was. Je kunt dus prima een echtscheiding aanvragen. Het is niet ideaal, maar het is ook geen drama. Het hoeft ook geen drama te worden door ruzies en conflicten. Om die ruzies en conflicten te voorkomen kun je daarom het beste gebruik maken van een advocaat echtscheiding. Soms ga je uit elkaar omdat er een conflict plaatsvindt. Dat is vaak niet de ideale situatie en het is in zulke gevallen ook niet altijd de wens van beide partijen. In dat geval kun je dus kiezen voor een eenzijdig echtscheiding verzoek. In dit geval heb je zeker een advocaat echtscheiding nodig, want met een dergelijk eenzijdig verzoek wordt het op juridisch niveau allemaal uitgezocht. Er is dan geen sprake van een gezamenlijke wens om een oplossing te vinden. Beide partijen worden vertegenwoordigd door een advocaat echtscheiding. De advocaat echtscheiding van beide partijen bouwt een zaak op en de rechter doet uiteindelijk uitspraak over de regelingen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:

  • De alimentatie en de hoogte hiervan
  • De omgangsregeling met de kinderen
  • De verdeling van de inboedel
  • Het huis, wie er gaat wonen en wat de ander in ruil krijgt
  • De naamswijziging

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je er samen uit wil komen. Vaak is dit natuurlijk ook het beste met het oog op bijvoorbeeld de kinderen. Soms moet je ook na een echtscheiding nog met elkaar door als je kinderen hebt. Zonder kinderen kun je scheiden en elkaar nooit meer zien, maar juist als je getrouwd bent heb je vaak te maken met kinderen en door de kinderen blijf je altijd met elkaar verbonden. Je hebt ze immers samen op de wereld gezet en dat kun je niet zoals een huis in tweeën splitsen en verdelen.

Een advocaat echtscheiding voor een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek

Hierboven is de situatie geschetst waar je mee te maken hebt als je vanuit een conflictsituatie een scheiding wil realiseren. Vervolgens werd er kort melding gemaakt van een situatie waarin beide partijen het eens zijn om te scheiden. De vraag is of je in een dergelijke gemoedelijke situatie nog altijd een advocaat echtscheiding nodig hebt.  Het antwoord op die vraag is positief. Ook in die gevallen is een advocaat echtscheiding onmisbaar. Een echtscheiding blijft namelijk een juridische aangelegenheid. Het maken van afspraken en het rustig doornemen van alle issues waar je tegen aan kunt lopen is van wezenlijk belang om de echtscheiding soepel te laten verlopen. Daarom moet je altijd een advocaat echtscheiding in de arm nemen, want deze beschikt over de nodige kennis om het hele scheidingsproces goed te laten verlopen. Vaak zie je dat men tijdens de onderhandelingen alsnog conflicten krijgt. Dit is niet verwonderlijk, want het is uiteraard een emotionele gebeurtenis voor alle betrokken partijen. Het is juist de advocaat echtscheiding die als buitenstaander en professional het hoofd koel kan houden en de betrokken partijen op een goede manier door het proces kan loodsen. Dit leidt dan vaak tot tevredenheid achteraf en de twee mensen die scheiden zullen nadien nog prima door één deur kunnen gaan. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait, want hoewel je niet meer samen wilt leven, is het wel zo fijn dat je op een vriendschappelijke manier alles kunt vastleggen. Dit ook met het oog op de toekomst, want als afspraken niet nageleefd worden, dan hoef je niet tot ruzies over te gaan, je kunt elkaar gewoon wijzen op de juridisch bindende afspraken. Dat realiseer je dus enkel met een advocaat echtscheiding.

Voor vragen over een advocaat echtscheiding kun je altijd contact opnemen

Mocht je overwegen om een advocaat echtscheiding in de arm te nemen, maar wil je eerst iets meer informatie, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen. De advocaten van Witlox Snijders advocaten zijn er altijd om je vragen te beantwoorden. De eerste oriëntatie kost je ook geen geld. Alleen als je er voor kiest om echt in zee te gaan met een advocaat echtscheiding zal je het proces ingaan waarin je uiteraard betaalt voor de verleende diensten.