OSINT Training

anti-crime-academy - OSINT TrainingOSINT staat voor Open Source Intelligence. De methode richt zich op openbare informatie, specifiek het verzamelen en interpreteren van deze informatie. OSINT is ontwikkeld om cybercriminaliteit aan te pakken, internetfraude tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan landelijke veiligheidsprogramma’s. Door de methode correct toe te passen, kunnen uitspraken worden gedaan over criminele activiteiten op het internet. Is jouw bedrijf geïnteresseerd in een OSINT training? Meld je dan aan voor één van de opleidingen van Anti Crime Academy. Op http://www.anti-crime-academy.com/osint-training zie je de beschikbare trainingsdata. Uit welke trainingen kun je kiezen?

  • Module 1
  • Module 2
  • Op maat gemaakt opleidingsplan

Op bovenstaande site worden twee standaard opleidingen gefaciliteerd. Deze bestaan uit module 1 en module 2. OSINT Training 1 beslaat een tijdspanne van 4 weken. Tijdens deze periode krijgen studenten 4 keer klassikaal les en participeren zij in verschillende huiswerkopdrachten. Een OSINT Training brengt studenten in aanraking met de complete inlichtingenmethodiek. Wanneer de opleiding succesvol wordt afgerond, is de student in staat om op een correcte en efficiënte manier informatie te verzamelen. De basisvaardigheden van het analyseren van teksten, foto’s, video’s en rapportages worden aangeleerd. De opleiding wordt aangeboden aan een groep cursisten. In sommige gevallen (bij meer dan 5 deelnemers) kan de opleiding ook in-company verzorgd worden. Module 2 bestaat uit drie extra lesdagen, gecombineerd met intensieve zelfstudie. De aangeleerde vaardigheden uit module 1 worden hier aangescherpt en uitgediept. Wanneer ook deze tweede module tot een goed einde wordt gebracht, ontvangt de student het erkende ‘Registered Open Source Intelligence Analyst’ diploma. Bovendien wordt hij of zij opgenomen in het Nederlandse Abituriëntenregister. In de OSINT Training zijn talloze praktijkopdrachten opgenomen. De student leert de theorie, maar past deze meteen toe. Het foutief interpreteren van informatie kan ernstige gevolgen hebben. Een goede combinatie van theorie en praktijk is belangrijk om fouten te voorkomen.

OSINT training op maat

Voor verschillende instanties biedt het opleidingscentrum ook een OSINT training op maat aan. Zo heeft de Anti Crime Academy speciale opleidingsplannen voor de Koninklijke Luchtmacht, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Deze trainingen zijn maatwerk en worden per lichting aangepast. Waar kennis ontbreekt, wordt deze aangedragen. Bij een overmaat aan theoretische kennis wordt juist ingezet op praktijkvoorbeelden. Heeft een instelling vaak te maken met het grote publiek, dan zal men inzetten op SOCMINT (Social Media Intelligence). Op andere momenten zal men juist de nadruk leggen bij gedetailleerde videoanalyse, om zo videomateriaal beter op waarde te kunnen schatten. Met name bij veiligheidsdiensten is dat cruciaal. Het is van nationaal belang om te kunnen constateren of een foto of video echt is, of met zekerheid te kunnen zeggen dat deze is nagemaakt. Uiteraard staan alle opleidingen stil bij tekstanalyse. Belangrijke data verzamelen uit een geschreven tekst, staat centraal tijdens een OSINT Training.  Bij een op maat gemaakte OSINT training is privé onderwijs heel normaal. Een gecertificeerde docent komt naar de instelling, om daar een speciale les te geven die helemaal is toegespitst op het niveau van de klas. Voor meer informatie surf je naar bovenstaande site.