Pauzeopvang bij een continurooster

Veel mensen zullen de situatie herkennen dat op school een continurooster wordt gehanteerd, waarbij minder pauzes en onderbrekingen op de dag voorkomen en dit minder logistieke problemen geeft, waarbij ouders hun werk moeten onderbreken om voor opvang van de kinderen te zorgen. Het implementeren van een continurooster wordt door scholen echter als lastig ervaren, vaak omdat er ook ruimte moet zijn voor ontspanning van zowel de leerkrachten als de kinderen. Om dit mogelijk te maken kan pauzeopvang worden geboden als alternatief, om zo toch een continurooster te kunnen hanteren. Kinderstralen biedt deze pauzeopvang op professionele wijze aan.

Hoe pauzeopvang een continurooster mogelijk maakt

Een veel voorkomend probleem is het overblijven van kinderen op school. Het toezicht vanaf de school zorgt ervoor dat de leerkrachten zelf niet aan pauze toekomen. Daarom wordt er regelmatig gebruik gemaakt van ouders die hierbij helpen. Echter in de huidige tijd hebben steeds minder ouders hier tijd voor naast hun baan en is de pedagogische kwaliteit te laag. Een oplossing is de pauzeopvang van Kinderstralen, waarbij lunchen op school professioneel wordt mogelijk gemaakt met tussenschoolse opvang, kortweg tso. De basis van deze tso wordt opgedeeld in opvang bij

  • Reguliere schooltijden, dus overblijven
  • Pauzeopvang bij het continurooster
  • Pauzeopvang bij het gelijke-dagenmodel

Op www.lunchenopschool.nl, de website van Kinderstralen, staat van deze opvangmogelijkheden vermeld wat dit precies allemaal inhoudt. Kinderstralen is de grootste organisatie in het bieden van opvang tijdens overblijven op school in Nederland. Sinds 2005 is deze organisatie actief en momenteel wordt verspreid over acht provincies voor ruim 15.000 kinderen professioneel tussenschoolse opvang verzorgd. Zowel voor overblijven, als bij een continurooster als bij het gelijke-dagenmodel. Het ontzorgt de school en de ouders en biedt goede en professionele begeleiding en opvang van kinderen tijdens pauzes. Het wordt hiermee voor scholen een stuk makkelijker om een continurooster te hanteren en geeft de leerkrachten de mogelijkheid om meer te ontspannen en gedurende de hele dag beter te kunnen presteren. Ouders hoeven zich daardoor niet meer druk te maken over het organiseren van opvang op momenten dat zij aan het werk zijn.

Professionele pauzeopvang in de praktijk

Het continurooster biedt dus vele voordelen, die zonder goede pauzeopvang vaak lastig te realiseren zijn. Kinderstralen biedt deze professionele opvang in de pauze met toezicht bij het eten en bij het spelen. Dit brengt rust en regelmaat bij kinderen en omdat de overblijfmedewerkers van Kinderstralen zoveel ervaring hebben in de tussenschoolse opvang en pauzeopvang weten zij wat hierbij belangrijk is en waar zij op moeten letten. Voor een school kan echter het kostenplaatje een reden zijn om nog geen pauzeopvang bij een continurooster in te schakelen. De kosten zijn echter relatief laag per kind en scholen hebben de mogelijkheid om hiervoor een ouderlijke bijdrage te vragen bij inzet van een continurooster. De ‘Whitepaper Continurooster ja of nee?’ biedt een 10-stappenplan dat handig is bij het bepalen of professionele pauzeopvang een goede oplossing biedt. Dit geeft meer inzicht in de keuzeoverwegingen en in het berekenen of de kosten opwegen tegen de voordelen die professionele pauzeopvang biedt. Veel ouders zullen het plan echter ondersteunen en graag met een ouderbijdrage een professionele oplossing mogelijk willen maken. Het is immers in het belang van het kind dat er voldoende ruimte voor eten en spelen is, dat de kinderen, maar ook de leerkrachten kunnen ontspannen. Dat niet alleen daarmee het toezicht professioneel is geregeld, maar dat ook de kwaliteit van het lesgeven beter kan worden gewaarborgd én dat de kinderen voldoende energie en focus hebben om de lesstof in zich op te nemen. Meer informatie over de opties en de kosten voor het regelen van pauzeopvang op uw school kunt u vrijblijvend bij Kinderstralen opvragen.

Lees meer…