Wil jij meer weten over de jaarrekening?

Kijk eens op de website van ExterneVerslaggeving.nl. Zij leggen daar uit wat de jaarrekening inhoudt, je kunt daar onder andere financiële begrippen lezen zodat jij weet waar sommige bedrijven het over hebben. Er is tevens een faq waar je vragen en antwoorden kunt lezen omtrent dit onderwerp. Ook in dit artikel meer over de jaarrekening. Wat geeft een dergelijke rekening weer? Misschien denk je wel aan een lange lijst met cijfers dat lijkt op een rekening of denk je aan iets heel anders. Goed om je hier eens in te verdiepen door de informatie uit dit artikel tot je te nemen. De jaarrekening geeft informatie aan de stakeholders over de financiele positie, de wijzigingen van de financiele positie en ook de behaalde restlaen. De gebruiker van de jaarrekening kan vervolgens op basis van deze verstrekte informatie bepaalde economische beslissingen nemen. Het is van belang dat met verschillende informatiebehoeften de jaarrekening wordt gemaakt op en manier waarop de informatieverstrekking plaatsvindt. Welke belanghebbenden kent de jaarrekening? Dat zijn onder meer de volgende:

  • Eigenaren (beleggers)
  • Vreemd vermogen verschaffers
  • Leveranciers dan wel afnemers
  • OVerheid
  • Directe omgeving van de onderneming

Wat staat er dan precies in een bepaalde jaarrekening?

Iedere onderneming moet elk jaar een deze rekening naar de Kamer van Koophandel sturen. Dat is dus een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Wat moet er dan precies in deze rekening worden gezet? Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een fiscale jaarrekening en een bedrijfseconomische rekening. Bij de eerste moet je voldoen aan de normen van de fiscus (ontzettend belangrijk) en deze is bedoeld om de fiscale winst van de onderneming te berekening. Deze fiscale winst wordt vervolgens gebruikt als een basis voor de heffing van inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. De tweede rekening, de bedrijfseconomische geeft een nog beter en specifieker beeld van een bepaalde situatie van een onderneming. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met fiscale normen maar het geeft wel de werkelijke situatie. Daarbij geeft het een beeld van de vermogenssituatie van de onderneming als ook van de resultaten, maar dan vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of bij de verkoop van een onderneming.

Het verschil tussen beide jaarrekeningen en de balans

Het vetschil tussen deze beide rekeningen wordt de stille reserves genoemd. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Stel je hebt een bedrijfspand dat voor 150.000 euro op een balans wordt weergegeven, dat is de aanschafwaarde min de afschrijvingen. De economische waarde (marktwaarde) is 400.000 euro. De stille reserve bedraagt dus het verschil. Maar wat is dan precies een balans? Dit is een momentopname en het geeft tevens een overzicht van een bepaalde financiële situatie van de onderneming. Het overzicht bestaat uit de schulden en bezittingen van een bepaalde onderneming. Dit overzicht is meestal aan het einde van een bepaald boekjaar. Ook belangrijk is de winst- en verliesrekening. Deze rekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Het overzicht eindigt vervolgens met de stand van het behaalde winst of verlies. Zo zie je dat er veel in verband staat met elkaar!